Merian European Equity L EUR Acc

21.43%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Skandia European Equity Fund nvesterer i en portefølje av diversifiserte European aksjepapirer, som sammenlignes med referansen MSCI Europe Index på rullerende treårsbasis. Det kan foretas investeringer gjennom kollektive investeringsordninger eller gjennom direkte investerte porteføljer. Det underliggende fondet kan pekes ut til eller holde verdier i en valuta som er forskjellig fra Norske kroner. Ytelsen til fondet kan derfor øke eller reduseres som et resultat av fluktuasjoner i valutakurser. Man bør merke seg at ytelsen til Skandiafondet ikke vil tilsvare den som det underliggende fondet oppnår, på grunn av Skandiafondets gebyrer, justering av relevante skatter og Skandias investeringsprosess.

Avkastning

Siste 30 dager

1.70%

Siste 6 måneder

4.55%

Hittil i år

21.43%

Siste år

22.63%

Siste 3 år (Per år)

15.72%

Siste 5 år (Per år)

9.35%

Pris

Pris for fondet

1.95%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.75%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.45%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

2 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja