Merian European Equity L EUR Acc

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,45%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,95%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 06.12

Siste måned:

-

Siste 6 måneder:

-

Hittil i år:

-

Siste år:

-

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

IE0005264092

Forvaltningskapital:

 kr

Kategori:

-

Startdato:

13.09.2000

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

ASML Holding NV

3,4%

Nestle SA

2,7%

Roche Holding AG

2,7%

Sanofi SA

2,6%

Novo Nordisk A/S Class B

2,6%

Schneider Electric SE

1,8%

Repsol SA

1,6%

Imperial Brands PLC

1,6%

NatWest Group PLC

1,6%

Novartis AG

1,6%

Sektor

Helse

21,3%

Finans

15,9%

Industri

12,2%

Teknologi

10,7%

Defensivt konsum

8,9%

Syklisk konsum

7,6%

Forsyning

7,1%

Energi

5,1%

Kommunikasjon

4,9%

Materialer

4,4%

Eiendom

2,0%

Region

Europa

93,3%

Nord-Amerika

4,8%

Asia

1,2%

Afrika/Midt-Østen

0,8%

Beskrivelse

Skandia European Equity Fund nvesterer i en portefølje av diversifiserte European aksjepapirer, som sammenlignes med referansen MSCI Europe Index på rullerende treårsbasis. Det kan foretas investeringer gjennom kollektive investeringsordninger eller gjennom direkte investerte porteføljer. Det underliggende fondet kan pekes ut til eller holde verdier i en valuta som er forskjellig fra Norske kroner. Ytelsen til fondet kan derfor øke eller reduseres som et resultat av fluktuasjoner i valutakurser. Man bør merke seg at ytelsen til Skandiafondet ikke vil tilsvare den som det underliggende fondet oppnår, på grunn av Skandiafondets gebyrer, justering av relevante skatter og Skandias investeringsprosess.