Jupiter Merian NA Eq (IRL) L $ Acc

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,13%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,63%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

-0,9%

Siste 6 måneder:

15,6%

Hittil i år:

14,4%

Siste år:

23,4%

Siste 3 år (per år):

16,4%

Siste 5 år (per år):

17,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

IE0031385887

Forvaltningskapital:

3 123 333 936 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (24.05.2024):

564 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

-0,3%

Aksjer:

100,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

17.04.2002

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Apple Inc

6,0%

Microsoft Corp

4,8%

NVIDIA Corp

3,7%

S&P500 Emini Jun 24

3,4%

Amazon.com Inc

2,4%

Visa Inc Class A

2,1%

Meta Platforms Inc Class A

2,1%

Booking Holdings Inc

1,5%

Alphabet Inc Class C

1,5%

Netflix Inc

1,5%

Sektor

Teknologi

30,5%

Syklisk konsum

15,1%

Kommunikasjon

12,3%

Helse

11,1%

Industri

8,8%

Finans

6,9%

Defensivt konsum

6,0%

Energi

4,2%

Forsyning

2,3%

Eiendom

1,4%

Materialer

1,4%

Region

Nord-Amerika

98,0%

Latin-Amerika

2,0%

Beskrivelse

Fondets målsetning er å oppnå kapitalvekst ved å investere i en veldiversifisert portefølje bestående av egenkapital- og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store og mellomstore utstedere som Porteføljeforvalteren mener har potensiale for inntjeningsvekst.