Jupiter Merian US Eq Inc L USD Acc

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,36%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,86%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.12

Siste måned:

-

Siste 6 måneder:

-

Hittil i år:

-

Siste år:

-

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

IE0031387487

Forvaltningskapital:

 kr

Kategori:

-

Startdato:

11.04.2002

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Apple Inc

5,3%

Microsoft Corp

5,2%

Visa Inc Class A

2,2%

Thermo Fisher Scientific Inc

1,9%

Merck & Co Inc

1,8%

Amazon.com Inc

1,8%

Alphabet Inc Class C

1,8%

UnitedHealth Group Inc

1,6%

Qualcomm Inc

1,6%

Broadcom Inc

1,6%

Sektor

Teknologi

29,5%

Helse

19,7%

Finans

9,9%

Eiendom

8,2%

Forsyning

6,9%

Kommunikasjon

6,1%

Industri

6,0%

Syklisk konsum

5,0%

Energi

3,5%

Materialer

2,7%

Defensivt konsum

2,5%

Region

Nord-Amerika

98,0%

Europa

1,5%

Latin-Amerika

0,4%

Asia

0,2%

Beskrivelse

Fondets målsetning er å oppnå kapitalvekst ved å investere i en veldiversifisert portefølje bestående av egenkapital- og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra utstedere i USA innen alle nivåer for kapitalisert verdi som virker underpriset i forhold til sin markedsverdi.