Arctic Norwegian Equities B NOK

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,46%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,21%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

4,0%

Siste 6 måneder:

12,4%

Hittil i år:

12,0%

Siste år:

23,3%

Siste 3 år (per år):

5,5%

Siste 5 år (per år):

7,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

IE00B42BX430

Forvaltningskapital:

1 069 338 249 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (15.05.2024):

3 277 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,3%

Aksjer:

97,7%

Annet:

0,0%

Startdato:

19.11.2010

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

DNB Bank ASA

7,8%

Mowi ASA

6,6%

Aker Solutions ASA

5,8%

SalMar ASA

5,8%

Var Energi ASA

5,4%

Hafnia Ltd Ordinary Shares

5,3%

Odfjell Drilling Ltd

4,7%

Schibsted ASA Class B

3,9%

Subsea 7 SA

3,8%

Kongsberg Gruppen ASA

3,5%

Sektor

Energi

34,0%

Industri

16,1%

Defensivt konsum

15,2%

Finans

13,1%

Kommunikasjon

7,3%

Teknologi

6,2%

Materialer

4,5%

Forsyning

2,2%

Helse

1,5%

Region

Europa

94,8%

Nord-Amerika

3,2%

Afrika/Midt-Østen

2,0%

Beskrivelse

Fondets målsetning er å oppnå god avkastning gjennom langsiktige investeringer primært i selskaper notert på det norske aksjemarkedet. Vår investeringsavdeling har lang erfaring i å utfordre konsensus. Vi søker å oppnå investeringsmålet gjennom aktiv porteføljeforvaltning. Vår analyse av selskaper, sektorer, markeder og makroøkonomiske forhold resulterer i selektive selskapsinvesteringer. Det er ingen begrensninger for hvilke sektorer eller aksjer innenfor det norske aksjemarkedet fondet kan investere i. Fondet er en aksjeplukker og porteføljens sammensetning kan/vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondet er et UCITS-fond.