Arctic Nordic Corporate Bond B NOK

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,49%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,39%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

0,3%

Siste 6 måneder:

5,3%

Hittil i år:

3,9%

Siste år:

10,1%

Siste 3 år (per år):

7,7%

Siste 5 år (per år):

6,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

IE00B44Q4V02

Forvaltningskapital:

5 788 082 384 kr

Kategori:

Rente, NOK Høyrenteobligasjoner

NAV/Kurs (15.05.2024):

2 001 kr

Obligasjoner:

89,3%

Kontanter:

10,5%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,1%

Startdato:

15.11.2010

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Golar LNG Limited

2,3%

B2 Impact ASA

2,2%

Navigator Holdings Ltd.

1,9%

More Og Romsdal Fylkeskommune

1,9%

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

1,8%

Nortura SA

1,8%

DnB Bank ASA

1,8%

SFL Corporation Ltd

1,6%

Norske Skog Asa

1,6%

Scatec ASA

1,6%

Beskrivelse

Fondets målsetning er å oppnå en årlig avkastning på 6 - 12 % ved å investere i kredittpapirer med fokus på absolutt avkastning. Fondets valg av en referanse som har en positiv årlig avkastning, Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 mnd (ST1X), reflekterer dette investeringsmålet. Fondet sikter mot en gjennomsnittlig kredittrisiko i den beste delen av High Yield-segmentet. Fondet vil søke å ha en veldiversifisert portefølje basert på vår egen kredittanalyse. Fondet er et UCITS-fond og følger risikobegrensningene som følger dette regeleverket. Fondet kan investere i renteinstrumenter som dekker hele rentekurven, men fondet skal ha en gjennomsnittlig kredittløpetid på under 5 år. Rentebinding skal ligge mellom 0 og 3 år.