Arctic Nordic Corporate Bond B NOK

7.95%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondets målsetning er å oppnå en årlig avkastning på 6 - 12 % ved å investere i kredittpapirer med fokus på absolutt avkastning. Fondets valg av en referanse som har en positiv årlig avkastning, Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 mnd (ST1X), reflekterer dette investeringsmålet. Fondet sikter mot en gjennomsnittlig kredittrisiko i den beste delen av High Yield-segmentet. Fondet vil søke å ha en veldiversifisert portefølje basert på vår egen kredittanalyse. Fondet er et UCITS-fond og følger risikobegrensningene som følger dette regeleverket. Fondet kan investere i renteinstrumenter som dekker hele rentekurven, men fondet skal ha en gjennomsnittlig kredittløpetid på under 5 år. Rentebinding skal ligge mellom 0 og 3 år.

Avkastning

Siste 30 dager

0.62%

Siste 6 måneder

3.97%

Hittil i år

7.95%

Siste år

9.98%

Siste 3 år (Per år)

4.52%

Siste 5 år (Per år)

5.94%

Pris

Pris for fondet

0.39%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.49%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

90.32%

Kontanter

6.62%

Annet

3.02%

Aksjer

0.04%

Selskaper med størst posisjon

 • Media and Games Invest SE
  2.72%
 • Euronav Luxembourg SA
  2.41%
 • GasLog Ltd
  2.29%
 • SFL Corporation Ltd.
  1.89%
 • Stolt-Nielsen Limited
  1.75%
 • Teekay LNG Partners L.P.
  1.74%
 • Navigator Holdings Ltd
  1.74%
 • Norske Skog ASA
  1.70%
 • Altera Shuttle Tankers L.L.C.
  1.70%
 • Klaveness Combination Carriers ASA
  1.69%