Arctic Return A NOK

4.38%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet vil hovedsakelig investere i det nordiske obligasjonsmarkedet. Fondet vil investere i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt eller garantert av stater, lokale myndigheter samt finansinstitusjoner og vel ansette og solide selskaper i Norden og andre land i Europa. Fondet vil investere minst 70% av sin nettoverdi i Investment Grade eller tilsvarende obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter . Investment Grade tilsvarer rating AAA til BBB- i Standard & Poors vurderingsskala. Gjennomsnittlig modifisert durasjon i fondets portefølje av eiendeler vil ligge innenfor 0-12 måneder.

Avkastning

Siste måned

0.56%

Siste 6 måneder

3.13%

Hittil i år

4.38%

Siste år

5.64%

Siste 3 år (Per år)

3.33%

Siste 5 år (Per år)

3.06%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

0.26%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.36%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

5 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

79.44%

Kontanter

20.56%

Selskaper med størst posisjon

 • Seapeak LLC
  2.44%
 • Nordea Eiendomskreditt AS
  2.25%
 • Ålesund kommune
  1.98%
 • Viken fylkeskommune
  1.98%
 • Trondheim kommune
  1.71%
 • Oslo kommune
  1.59%
 • Wallenius Wilhelmsen ASA
  1.49%
 • Svenska Handelsbanken AB (publ)
  1.48%
 • Landsbankinn hf.
  1.44%
 • Orkla Sparebank
  1.38%