Arctic Return A NOK

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,41%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,31%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.07

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

3,1%

Hittil i år:

3,6%

Siste år:

6,8%

Siste 3 år (per år):

4,3%

Siste 5 år (per år):

3,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

IE00B4PM2R92

Forvaltningskapital:

10 681 404 041 kr

Kategori:

Rente, NOK Obligasjoner - korte

NAV/Kurs (22.07.2024):

1 354 kr

Obligasjoner:

94,0%

Kontanter:

6,0%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

17.02.2015

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

DnB Bank ASA

2,8%

DnB Bank ASA

2,3%

DnB Bank ASA

1,8%

Nordea Eiendomskreditt AS

1,8%

Nordea Eiendomskreditt AS

1,6%

Nordea Eiendomskreditt AS

1,5%

Arendal Kommune

1,5%

Swedbank AB (publ)

1,5%

Danske Bank A/S

1,5%

Fana Sparebank Boligkreditt

1,5%

Beskrivelse

Fondet vil hovedsakelig investere i det nordiske obligasjonsmarkedet. Fondet vil investere i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt eller garantert av stater, lokale myndigheter samt finansinstitusjoner og vel ansette og solide selskaper i Norden og andre land i Europa. Fondet vil investere minst 70% av sin nettoverdi i Investment Grade eller tilsvarende obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter . Investment Grade tilsvarer rating AAA til BBB- i Standard & Poors vurderingsskala. Gjennomsnittlig modifisert durasjon i fondets portefølje av eiendeler vil ligge innenfor 0-12 måneder.