Arctic Nordic Equities B NOK

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,43%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,18%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

8,9%

Siste 6 måneder:

21,9%

Hittil i år:

17,5%

Siste år:

13,1%

Siste 3 år (per år):

6,9%

Siste 5 år (per år):

12,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

IE00B8J4DT85

Forvaltningskapital:

1 215 720 748 kr

Kategori:

Norden

NAV/Kurs (16.05.2024):

5 177 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,2%

Aksjer:

98,8%

Annet:

0,0%

Startdato:

09.07.2012

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Novo Nordisk A/S Class B

9,1%

Investor AB Class B

4,2%

Bravida Holding AB

4,1%

Metso Corp

4,0%

Elekta AB Class B

3,7%

Schibsted ASA Class B

3,7%

Epiroc AB Share B

3,4%

Huhtamäki Oyj

3,4%

Aker BP ASA

3,4%

UPM-Kymmene Oyj

3,4%

Sektor

Industri

33,2%

Helse

14,9%

Defensivt konsum

14,0%

Finans

8,6%

Materialer

7,8%

Kommunikasjon

6,8%

Teknologi

5,9%

Syklisk konsum

5,4%

Energi

3,5%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet “long-only” aksjefond. Fondet har til hensikt å investere minimum 80 % av dets aktiva i selskaper notert eller handlet på markeder i Norge, Sverige, Danmark, Finland eller Island (“Norden”). Opp til 20 % av dets aktiva kan investeres i selskaper notert eller handlet på markeder i andre land. Fondet kan i begrenset omfang også investere i selskapsobligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, ETFer, unoterte aksjer og bankinnskudd (kontanter). Fondet kan også oppnå en indirekte eksponering mot Norden gjennom bruk av andre investeringsteknikker, som for eksempel ved bruk av derivater.