Arctic Norwegian Value Creation B NOK

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,22%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,97%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 19.04

Siste måned:

2,7%

Siste 6 måneder:

13,8%

Hittil i år:

7,0%

Siste år:

13,4%

Siste 3 år (per år):

4,3%

Siste 5 år (per år):

7,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

IE00BNGMYG44

Forvaltningskapital:

10 378 736 916 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (19.04.2024):

2 567 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,9%

Aksjer:

96,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.08.2014

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Aker BP ASA

6,7%

Kongsberg Gruppen ASA

6,4%

Schibsted ASA Class B

6,1%

Borregaard ASA

4,1%

Orkla ASA

3,8%

Mowi ASA

3,7%

Europris ASA

3,6%

Leroy Seafood Group ASA

3,4%

Storebrand ASA

3,3%

Yara International ASA

2,9%

Sektor

Defensivt konsum

21,4%

Industri

18,9%

Finans

15,7%

Energi

15,0%

Kommunikasjon

10,9%

Materialer

10,0%

Teknologi

4,8%

Syklisk konsum

1,8%

Forsyning

1,2%

Helse

0,5%

Region

Europa

98,9%

Nord-Amerika

1,2%

Beskrivelse

Fondet har til hensikt å investere minimum 80 % av dets aktiva i selskaper notert eller handlet på det norske markedet (“Norske Aksjer”). Opp til 20 % av dets aktiva kan investeres i selskaper notert eller handlet på markeder i andre land. Under normale markedsforhold, vil Fondets portefølje bestå av 30 til 70 enkelt-investeringer, hvor de 20 største posisjonene antas å utgjøre 2/3 av Fondets netto aktiva.