Arctic Norwegian Value Creation A

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,12%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,62%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

4,8%

Siste 6 måneder:

17,3%

Hittil i år:

12,8%

Siste år:

17,7%

Siste 3 år (per år):

6,0%

Siste 5 år (per år):

8,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

IE00BNGMYN11

Forvaltningskapital:

10 663 569 813 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (15.05.2024):

2 548 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,7%

Aksjer:

97,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

22.08.2014

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Aker BP ASA

7,0%

Schibsted ASA Class B

6,4%

Kongsberg Gruppen ASA

5,4%

Borregaard ASA

4,1%

Var Energi ASA

3,7%

Europris ASA

3,7%

Orkla ASA

3,6%

Mowi ASA

3,6%

Leroy Seafood Group ASA

3,3%

Storebrand ASA

3,3%

Sektor

Defensivt konsum

21,1%

Industri

18,0%

Energi

17,0%

Finans

14,9%

Kommunikasjon

10,9%

Materialer

9,7%

Teknologi

4,7%

Syklisk konsum

1,9%

Forsyning

1,2%

Helse

0,5%

Region

Europa

98,7%

Nord-Amerika

1,3%

Beskrivelse

Fondet har til hensikt å investere minimum 80 % av dets aktiva i selskaper notert eller handlet på det norske markedet (“Norske Aksjer”). Opp til 20 % av dets aktiva kan investeres i selskaper notert eller handlet på markeder i andre land. Under normale markedsforhold, vil Fondets portefølje bestå av 30 til 70 enkelt-investeringer, hvor de 20 største posisjonene antas å utgjøre 2/3 av Fondets netto aktiva.