Arctic Return Class L

2.17%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet vil hovedsakelig investere i det nordiske obligasjonsmarkedet. Fondet vil investere i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt eller garantert av stater, lokale myndigheter samt finansinstitusjoner og vel ansette og solide selskaper i Norden og andre land i Europa. Fondet vil investere minst 70% av sin nettoverdi i Investment Grade eller tilsvarende obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter . Investment Grade tilsvarer rating AAA til BBB- i Standard & Poors vurderingsskala. Gjennomsnittlig modifisert durasjon i fondets portefølje av eiendeler vil ligge innenfor 0-12 måneder.

Avkastning

Siste 30 dager

0.13%

Siste 6 måneder

0.94%

Hittil i år

2.17%

Siste år

2.60%

Siste 3 år (Per år)

2.60%

Siste 5 år (Per år)

2.69%

Pris

Pris for fondet

0.51%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.20%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.41%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

5 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

83.83%

Kontanter

9.11%

Annet

7.06%

Selskaper med størst posisjon

 • Teekay LNG Partners L.P.
  2.58%
 • DNB Bank ASA
  2.27%
 • Scania CV (publ)
  1.84%
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
  1.79%
 • Stolt-Nielsen Limited
  1.71%
 • KLP Kommunekreditt AS
  1.55%
 • Protector Forsikring ASA
  1.48%
 • Sydbank A/S
  1.36%
 • Danske Bank A/S
  1.31%
 • BKK AS
  1.24%