Arctic Return Class L

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,39%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,51%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,22%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

3,3%

Hittil i år:

2,4%

Siste år:

6,5%

Siste 3 år (per år):

3,9%

Siste 5 år (per år):

3,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

IE00BYT07T65

Forvaltningskapital:

10 646 325 487 kr

Kategori:

Rente, NOK Obligasjoner - korte

NAV/Kurs (15.05.2024):

1 312 kr

Obligasjoner:

87,3%

Kontanter:

12,7%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

13.10.2015

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

DnB Bank ASA

3,3%

Nordea Eiendomskreditt AS

1,9%

Nordea Eiendomskreditt AS

1,7%

Arendal Kommune

1,7%

Nordea Eiendomskreditt AS

1,7%

Swedbank AB (publ)

1,6%

Fana Sparebank Boligkreditt

1,6%

DnB Bank ASA

1,4%

Oslo Kommune

1,3%

Eviny AS

1,3%

Beskrivelse

Fondet vil hovedsakelig investere i det nordiske obligasjonsmarkedet. Fondet vil investere i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt eller garantert av stater, lokale myndigheter samt finansinstitusjoner og vel ansette og solide selskaper i Norden og andre land i Europa. Fondet vil investere minst 70% av sin nettoverdi i Investment Grade eller tilsvarende obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter . Investment Grade tilsvarer rating AAA til BBB- i Standard & Poors vurderingsskala. Gjennomsnittlig modifisert durasjon i fondets portefølje av eiendeler vil ligge innenfor 0-12 måneder.