Arctic Return Class L

5.52%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

-

Type fond

Rentefond

Bærekraft

-

Beskrivelse

Fondet vil hovedsakelig investere i det nordiske obligasjonsmarkedet. Fondet vil investere i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt eller garantert av stater, lokale myndigheter samt finansinstitusjoner og vel ansette og solide selskaper i Norden og andre land i Europa. Fondet vil investere minst 70% av sin nettoverdi i Investment Grade eller tilsvarende obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter . Investment Grade tilsvarer rating AAA til BBB- i Standard & Poors vurderingsskala. Gjennomsnittlig modifisert durasjon i fondets portefølje av eiendeler vil ligge innenfor 0-12 måneder.

Avkastning

Siste måned

0.58%

Siste 6 måneder

3.15%

Hittil i år

5.52%

Siste år

6.14%

Siste 3 år (Per år)

3.38%

Siste 5 år (Per år)

3.09%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

0.51%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.20%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.41%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

5 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

89.75%

Kontanter

10.25%

Selskaper med størst posisjon

 • DNB Bank ASA
  2.52%
 • Nordea Eiendomskreditt AS
  2.24%
 • Nordea Eiendomskreditt AS
  2.03%
 • Arendal kommune
  1.96%
 • Svenska Handelsbanken AB (publ)
  1.82%
 • Atrium Ljungberg AB (publ)
  1.79%
 • Oslo kommune
  1.59%
 • Fredrikstad kommune
  1.58%
 • DFDS A/S
  1.49%
 • Wallenius Wilhelmsen ASA
  1.48%