Templeton China A(acc)USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,86%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,46%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,85%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

10,2%

Siste 6 måneder:

0,3%

Hittil i år:

15,3%

Siste år:

-12,3%

Siste 3 år (per år):

-15,0%

Siste 5 år (per år):

-3,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

1

ISIN:

LU0052750758

Forvaltningskapital:

2 890 981 254 kr

Kategori:

Kina

NAV/Kurs (17.05.2024):

207 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

4,9%

Aksjer:

95,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.09.1994

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Tencent Holdings Ltd

10,8%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

9,8%

NetEase Inc Ordinary Shares

5,5%

China Yangtze Power Co Ltd Class A

5,0%

PDD Holdings Inc ADR

4,7%

China Construction Bank Corp Class H

4,5%

Meituan Class B

4,3%

Focus Media Information Technology Co Ltd Class A

4,2%

Kweichow Moutai Co Ltd Class A

3,5%

ANTA Sports Products Ltd

2,7%

Sektor

Syklisk konsum

32,8%

Kommunikasjon

22,1%

Finans

11,2%

Defensivt konsum

11,1%

Forsyning

5,5%

Teknologi

4,9%

Helse

4,8%

Industri

4,3%

Energi

2,6%

Materialer

0,7%

Region

Asia

100,0%

Beskrivelse

Fondet vil primært investere i aksjer i selskaper som (i) er underlagt lovgivningen i, eller som har forretningskontor i Folkerepublikken Kina (“Kina”), Hongkong eller Taiwan, eller (ii) som får de fleste av sine inntekter fra varer eller tjenester som selges eller produseres, eller har hoveddelen av sine aktiva i Kina, Hongkong eller Taiwan. Fondet kan også investere i aksjer i selskaper (i) der hovedmarkedene for omsetting av verdipapirene ligger i Kina, Hongkong eller Taiwan, eller (ii) som er knyttet til aktiva eller valutaer i Kina, Hongkong eller Taiwan.