BGF Systematic Glb SmallCap A2

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,37%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,87%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

-1,5%

Siste 6 måneder:

11,9%

Hittil i år:

7,1%

Siste år:

13,5%

Siste 3 år (per år):

10,2%

Siste 5 år (per år):

13,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0054578231

Forvaltningskapital:

2 924 038 754 kr

Kategori:

Globale, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (24.05.2024):

1 584 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,4%

Aksjer:

97,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

04.11.1994

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Sappe PCL

1,1%

CACI International Inc Class A

1,1%

Donaldson Co Inc

1,1%

Tokyu Fudosan Holdings Corp

1,1%

Oshkosh Corp

1,0%

Sega Sammy Holdings Inc

1,0%

Bawag Group AG Ordinary Shares

1,0%

UGI Corp

1,0%

National Fuel Gas Co

1,0%

Tokyo Tatemono Co Ltd

1,0%

Sektor

Industri

19,8%

Teknologi

17,9%

Helse

12,4%

Syklisk konsum

12,2%

Finans

10,9%

Eiendom

6,9%

Materialer

6,6%

Defensivt konsum

3,9%

Kommunikasjon

3,5%

Energi

3,2%

Forsyning

2,8%

Region

Nord-Amerika

53,9%

Asia

28,2%

Europa

15,6%

Latin-Amerika

1,3%

Afrika/Midt-Østen

0,9%

Beskrivelse

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i mindre børsnoterte selskaper. Fondets midler investeres hovedsakelig i velutviklede markeder i Nord-Amerika, Europa og Stillehavsregionen, men fondet kan også investere i mindre velutviklede markeder ("emerging markets").Fondets referanseindeks er MSCI World Small Cap Index.