JPM Japan Sustainable Equity A acc JPY

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,23%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,80%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

-2,9%

Siste 6 måneder:

13,4%

Hittil i år:

11,4%

Siste år:

12,1%

Siste 3 år (per år):

8,9%

Siste 5 år (per år):

8,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0070214613

Forvaltningskapital:

3 159 667 005 kr

Kategori:

Japan, Store selskaper

NAV/Kurs (15.05.2024):

1 419 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,3%

Aksjer:

99,7%

Annet:

0,0%

Startdato:

12.11.1993

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

6,1%

Tokio Marine Holdings Inc

6,0%

Sony Group Corp

5,3%

Shin-Etsu Chemical Co Ltd

5,1%

Keyence Corp

5,1%

Hitachi Ltd

4,7%

Denso Corp

3,7%

Nippon Telegraph & Telephone Corp

3,3%

Bridgestone Corp

3,2%

Tokyo Electron Ltd

3,1%

Sektor

Teknologi

21,9%

Finans

16,6%

Industri

15,3%

Syklisk konsum

13,0%

Helse

9,7%

Kommunikasjon

8,3%

Materialer

7,5%

Eiendom

4,0%

Defensivt konsum

2,9%

Forsyning

0,9%

Region

Asia

100,0%

Beskrivelse

Minst 67 % av underfondets kapital (eksklusive kontanter og kontantekvivalenter) vil bli investert i aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, Japan. Underfondet bruker en investeringsprosess som er basert på fundamental analyse av selskaper og deres fremtidige resultater og kontantstrømmer, av et analyseteam bestående av analytikere som er spesialister innenfor (på) sine sektorer. Underfondet kan investere i aktiva pålydende enhver valuta, og valutaeksponeringen kan sikres. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med sikring av porteføljen eller effektiv porteføljeforvaltning som formål.