BGF European Value A2

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,32%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,82%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

5,1%

Siste 6 måneder:

13,7%

Hittil i år:

14,0%

Siste år:

15,8%

Siste 3 år (per år):

14,7%

Siste 5 år (per år):

14,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0072462186

Forvaltningskapital:

8 860 622 012 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (17.05.2024):

1 174 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,3%

Aksjer:

98,7%

Annet:

0,0%

Startdato:

08.01.1997

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Sanofi SA

4,2%

BP PLC

4,1%

Novartis AG Registered Shares

3,8%

HSBC Holdings PLC

3,4%

Siemens AG

3,4%

UniCredit SpA

3,3%

Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D

3,3%

Vinci SA

3,2%

RWE AG Class A

3,1%

Nordea Bank Abp

3,0%

Sektor

Industri

32,5%

Finans

24,5%

Helse

15,8%

Syklisk konsum

6,8%

Materialer

5,3%

Energi

5,1%

Teknologi

4,6%

Forsyning

4,0%

Eiendom

1,3%

Region

Europa

98,1%

Nord-Amerika

1,9%

Beskrivelse

Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70% av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende i, eller som har det meste av sin virksomhet i, Europa. Fondet legger spesiell vekt på aksjer i selskaper som er undervurdert, der, etter investeringsrådgiverens mening, markedskursen ikke gjenspeiler deres substansverdi. Begrepet Europa henviser til alle europeiske land, inklusive Storbritannia og land i Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen.