BGF Asian Dragon A2

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,34%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,84%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

4,5%

Siste 6 måneder:

8,1%

Hittil i år:

12,7%

Siste år:

4,8%

Siste 3 år (per år):

2,7%

Siste 5 år (per år):

7,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0072462343

Forvaltningskapital:

8 037 538 846 kr

Kategori:

Asia eks. Japan

NAV/Kurs (17.05.2024):

500 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,2%

Aksjer:

99,8%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.01.1997

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

10,0%

Samsung Electronics Co Ltd

6,4%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

4,6%

Tencent Holdings Ltd

4,4%

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

4,3%

Reliance Industries Ltd

3,7%

AIA Group Ltd

3,1%

Infosys Ltd

2,7%

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

2,7%

Axis Bank Ltd

2,4%

Sektor

Teknologi

30,2%

Finans

24,9%

Syklisk konsum

11,6%

Kommunikasjon

11,0%

Industri

6,1%

Energi

5,4%

Helse

3,2%

Forsyning

2,4%

Materialer

2,3%

Eiendom

1,7%

Defensivt konsum

1,2%

Region

Asia

97,4%

Nord-Amerika

1,4%

Europa

1,2%

Beskrivelse

Fondet investerer minst 70 prosent i selskaper som hovedsakelig har sin virksomhet i Asia ex. Japan. Det investeres hovedsakelig i land med potensiale for rask økonomisk vekst, og mange av disse landene er utviklingsland.