MS INVF Emerging Markets Debt A USD

5.40%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Emerging Markets Debt Funds investeringsmål er å maksimere den totale avkastningen, målt i amerikanske dollar, ved å investere i regjeringers og regjeringsrelaterte utstederes gjeldsinstrumenter i land i nye markeder. Fondet har til hensikt å investere sine aktiva i verdipapirer i land i nye markeder som gir høy markedsinntekt, samtidig som de har potensialet for å oppnå kapitalvekst hvis utstederens antatte kredittverdighet blir bedre som følge av bedre økonomiske, finansielle, politiske, sosiale eller andre forhold i landet der utstederen befinner seg.

Avkastning

Siste måned

1.77%

Siste 6 måneder

8.20%

Hittil i år

5.40%

Siste år

14.17%

Siste 3 år (Per år)

4.57%

Siste 5 år (Per år)

4.68%

Pris

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Pris for fondet

1.64%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.70%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.04%

Nøkkelinformasjon

Risiko

5 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

115.04%

Kontanter

2.08%

Selskaper med størst posisjon

 • US 5YR NOTE MAR24
  14.78%
 • US ULTRA T-BOND MAR24
  13.00%
 • EURO BOBL FUTURE MAR24
  7.69%
 • EURO-BUND FUTURE MAR24
  4.84%
 • US 10YR NOTE MAR24
  3.83%
 • SURINAME (REPUBLIC OF):4.950 15JUL2033
  3.62%
 • MACEDONIA:1.625 10MAR2028
  2.52%
 • ALBANIA:5.900 09JUN2028
  2.42%
 • US LONG BOND MAR24
  2.09%
 • SURINAME (REPUBLIC OF):9.000 31DEC2050
  1.72%