MS INVF Emerging Markets Debt A USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,97%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,64%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,77%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.07

Siste måned:

5,3%

Siste 6 måneder:

11,9%

Hittil i år:

15,2%

Siste år:

23,0%

Siste 3 år (per år):

5,7%

Siste 5 år (per år):

5,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0073230004

Forvaltningskapital:

2 409 410 108 kr

Kategori:

Rente, Globale vekstmarkedsobligasjoner

NAV/Kurs (22.07.2024):

1 030 kr

Obligasjoner:

105,3%

Kontanter:

9,5%

Aksjer:

0,0%

Annet:

-14,8%

Startdato:

01.02.1997

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Us Ultra T-Bond Sep24

10,6%

Us Long Bond Sep24

6,1%

Euro Bobl Future Sept 24

5,5%

Us 5yr Note Sep24

4,8%

Euro Bund Future Sept 24

4,4%

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24

2,9%

Us 2yr Note Sep24

2,1%

Sharjah (Government of) 6.5%

1,9%

United States Treasury Bills 0%

1,9%

Ethiopia (Federal Democratic Republic of) 0%

1,8%

Beskrivelse

Emerging Markets Debt Funds investeringsmål er å maksimere den totale avkastningen, målt i amerikanske dollar, ved å investere i regjeringers og regjeringsrelaterte utstederes gjeldsinstrumenter i land i nye markeder. Fondet har til hensikt å investere sine aktiva i verdipapirer i land i nye markeder som gir høy markedsinntekt, samtidig som de har potensialet for å oppnå kapitalvekst hvis utstederens antatte kredittverdighet blir bedre som følge av bedre økonomiske, finansielle, politiske, sosiale eller andre forhold i landet der utstederen befinner seg.