BGF Euro-Markets A2

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,33%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

1,4%

Siste 6 måneder:

16,5%

Hittil i år:

18,3%

Siste år:

17,1%

Siste 3 år (per år):

12,0%

Siste 5 år (per år):

13,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0093502762

Forvaltningskapital:

15 570 691 031 kr

Kategori:

Euroland, Store selskaper

NAV/Kurs (17.05.2024):

528 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,6%

Aksjer:

98,4%

Annet:

0,0%

Startdato:

04.01.1999

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

ASML Holding NV

7,7%

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE

6,7%

Schneider Electric SE

5,2%

SAP SE

4,8%

Siemens AG

3,9%

Hermes International SA

3,7%

UniCredit SpA

3,4%

Safran SA

3,2%

Vinci SA

3,1%

ASM International NV

3,1%

Sektor

Industri

29,8%

Teknologi

20,2%

Syklisk konsum

16,1%

Finans

15,6%

Materialer

5,8%

Defensivt konsum

4,9%

Helse

3,9%

Energi

2,7%

Kommunikasjon

1,1%

Region

Europa

96,8%

Nord-Amerika

3,2%

Beskrivelse

Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70 % av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende i EU-medlemsland som deltar i den økonomiske og pengeunionen i EU (EMU). Dette kan omfatte, etter forvalters skjønn, aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i land som tidligere har deltatt i EMU.Fondet kan også skaffe seg eksponering mot investeringer i EU-medlemsland som, etter forvalters mening, sannsynligvis vil bli medlem av EMU i overskuelig fremtid, og i selskaper som er basert andre steder, men som har sin hovedvirksomhet i land som deltar i EMU.