Templeton Euroland A (Acc) EUR

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,40%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,90%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 19.04

Siste måned:

0,1%

Siste 6 måneder:

18,1%

Hittil i år:

14,6%

Siste år:

14,9%

Siste 3 år (per år):

11,3%

Siste 5 år (per år):

7,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0093666013

Forvaltningskapital:

1 788 040 161 kr

Kategori:

Euroland, Store selskaper

NAV/Kurs (19.04.2024):

319 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

5,1%

Aksjer:

94,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

08.01.1999

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Rheinmetall AG

7,5%

ASML Holding NV

6,5%

Industria De Diseno Textil SA Share From Split

5,8%

SAP SE

5,8%

Stellantis NV

4,4%

SPIE SA

4,2%

CRH PLC

4,1%

Thales

4,0%

Deutsche Telekom AG

3,4%

adidas AG

3,4%

Sektor

Industri

26,5%

Syklisk konsum

19,9%

Teknologi

16,5%

Materialer

11,1%

Defensivt konsum

6,6%

Finans

6,5%

Energi

5,0%

Helse

4,3%

Kommunikasjon

3,6%

Region

Europa

95,7%

Nord-Amerika

4,3%

Beskrivelse

Fondet vil hovedsakelig investere i aksjer og obligasjoner i euro eller relevant nasjonal valuta fra utstedere i medlemsstater i Den økonomiske og monetære union, herunder selskaper eller staten, og i aksjer eller obligasjoner i euro fra andre utstedere. For å sikre berettigelse til den franske Pland’Epargne en Actions (PEA), vil Fondet investere minst 75 % av samlede aktiva i verdipapirer utstedt av selskaper med hovedkontor i EU.