Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,31%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,81%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

0,3%

Siste 6 måneder:

27,6%

Hittil i år:

11,9%

Siste år:

17,7%

Siste 3 år (per år):

8,9%

Siste 5 år (per år):

10,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0109394709

Forvaltningskapital:

18 005 064 329 kr

Kategori:

Bransjefond, Bioteknologi

NAV/Kurs (17.05.2024):

434 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,0%

Aksjer:

98,4%

Annet:

0,6%

Startdato:

03.04.2000

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Amgen Inc

6,9%

Regeneron Pharmaceuticals Inc

6,4%

Vertex Pharmaceuticals Inc

5,3%

Ascendis Pharma A/S ADR

4,2%

Gilead Sciences Inc

3,1%

AstraZeneca PLC ADR

3,0%

Biogen Inc

2,9%

Applied Therapeutics Inc

2,7%

Jazz Pharmaceuticals PLC

2,7%

Intra-Cellular Therapies Inc

2,6%

Sektor

Helse

98,9%

Materialer

1,1%

Region

Nord-Amerika

87,0%

Europa

13,1%

Beskrivelse

Fondet investerer hovedsakelig i aksjeverdipapirer utstedt av bioteknologiselskaper av enhver størrelse , og som befinner seg i USA og i andre land Fondet kan investere i mindre omfang i gjeldsobligasjoner av høyere kvalitet utstedt av selskaper Et bioteknologiselskap er et selskap som har minst 50 % av sitt overskudd fra eller er involvert i virksomheter som forskning, utvikling, produksjon og distribusjon av ulike bioteknologiske eller biomedisinske produkter, tjenester og prosesser. Fondet vil normalt investere mer i USA enn i noe annet land.