Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A € Acc

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,19%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,59%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,65%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

1,1%

Siste 6 måneder:

13,0%

Hittil i år:

13,1%

Siste år:

12,7%

Siste 3 år (per år):

10,3%

Siste 5 år (per år):

9,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0119750205

Forvaltningskapital:

10 947 014 838 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (24.05.2024):

285 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,5%

Aksjer:

97,5%

Annet:

1,0%

Startdato:

06.11.2000

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Novo Nordisk A/S Class B

2,5%

Novartis AG Registered Shares

2,3%

Unilever PLC

2,2%

Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG

2,0%

Allianz SE

1,9%

Danone SA

1,9%

Wolters Kluwer NV

1,9%

Coca-Cola Europacific Partners PLC

1,8%

Kuehne + Nagel International AG

1,8%

Orange SA

1,7%

Sektor

Finans

21,1%

Defensivt konsum

16,8%

Industri

15,7%

Helse

14,5%

Kommunikasjon

10,0%

Syklisk konsum

8,5%

Teknologi

5,3%

Materialer

5,3%

Forsyning

2,2%

Energi

0,7%

Region

Europa

99,7%

Nord-Amerika

0,4%

Beskrivelse

Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet har hovedsakelig til hensikt å investere i europeiske selskaper. Fondet forvaltes ved bruk av "kvantitative metoder". Vi definerer "kvantitative metoder" som matematiske, tekniske og statistiske teknikker brukt til aksjevalgformål. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.