BGF World Healthscience A2

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,32%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,82%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

-0,3%

Siste 6 måneder:

11,4%

Hittil i år:

13,0%

Siste år:

8,2%

Siste 3 år (per år):

12,4%

Siste 5 år (per år):

14,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

LU0122379950

Forvaltningskapital:

152 949 814 677 kr

Kategori:

Bransjefond, Helsevern

NAV/Kurs (24.05.2024):

747 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,5%

Aksjer:

98,5%

Annet:

0,0%

Startdato:

06.04.2001

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

UnitedHealth Group Inc

7,2%

Novo Nordisk A/S Class B

7,0%

Eli Lilly and Co

6,5%

Merck & Co Inc

4,4%

AbbVie Inc

4,2%

Boston Scientific Corp

4,0%

Amgen Inc

3,9%

Abbott Laboratories

3,1%

Sanofi SA

2,9%

AstraZeneca PLC

2,9%

Sektor

Helse

99,8%

Materialer

0,2%

Region

Nord-Amerika

76,5%

Europa

21,6%

Asia

1,9%

Beskrivelse

Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer globalt minst 70 % av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som har sin hovedvirksomhet innen helse, legemidler, medisinsk teknologi og rekvisita samt utvikling av bioteknologi. Med hensyn til å styre valutaeksponeringen, kan investeringsrådgiveren bruke investeringsteknikker (som kan omfatte bruk av finansielle derivatinstrumenter (FDI)) for å beskytte fondets verdi, helt eller delvis, eller for å sette fondet i stand til å tjene på endringer i valutakurser mot fondets basisvaluta. FDI er investeringer med kurser som er basert på ett eller flere underliggende aktiva.