Templeton European Opps A(acc)EUR

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,36%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,86%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.05

Siste måned:

8,9%

Siste 6 måneder:

10,2%

Hittil i år:

12,0%

Siste år:

7,5%

Siste 3 år (per år):

8,2%

Siste 5 år (per år):

4,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

1

ISIN:

LU0122612848

Forvaltningskapital:

1 207 377 892 kr

Kategori:

Europa, Fleksibel kapitalisering

NAV/Kurs (20.05.2024):

182 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

6,4%

Aksjer:

93,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

29.12.2000

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Coats Group PLC

6,8%

PayPoint PLC

6,1%

SFC Energy AG

5,4%

Hensoldt AG Ordinary Shares

5,1%

Greggs PLC

4,7%

Dassault Aviation SA

4,2%

WH Smith PLC

4,2%

Covestro AG

4,0%

CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares

3,7%

Infineon Technologies AG

3,6%

Sektor

Syklisk konsum

26,1%

Industri

21,1%

Teknologi

17,9%

Kommunikasjon

8,7%

Eiendom

6,4%

Helse

5,4%

Materialer

4,2%

Defensivt konsum

3,5%

Finans

2,7%

Energi

2,5%

Forsyning

1,4%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Fondet vil investere minst halvparten av sine samlede aktiva i en portefølje av børsnoterte aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer. Minst to tredeler av fondets samlede aktiva vil bli investert i omsettelige verdipapirer utstedt av selskaper, staten eller offentlige organer som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i forskjellige europeiske land.