Danske Invest Europe Small Cap A

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,34%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,89%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,80%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

4,2%

Siste 6 måneder:

13,9%

Hittil i år:

8,4%

Siste år:

6,7%

Siste 3 år (per år):

0,4%

Siste 5 år (per år):

9,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0123485178

Forvaltningskapital:

1 954 094 508 kr

Kategori:

Europa, Små selskaper

NAV/Kurs (15.05.2024):

1 022 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,9%

Aksjer:

96,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

14.02.2001

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Boku Inc Ordinary Shares

4,1%

Diploma PLC

3,3%

Teqnion AB

3,3%

JDC Group AG

3,1%

JTC PLC Ordinary Shares

3,0%

EQS Group AG

2,8%

YouGov PLC

2,5%

Robertet SA

2,3%

Alpha Group International plc

2,3%

Games Workshop Group PLC

2,3%

Sektor

Teknologi

30,9%

Helse

22,9%

Industri

16,0%

Finans

12,6%

Syklisk konsum

5,5%

Materialer

5,3%

Kommunikasjon

4,7%

Defensivt konsum

2,1%

Region

Europa

98,5%

Nord-Amerika

1,5%

Beskrivelse

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer hovedsakelig i små og mellomstore aksjer og egenkapitalbevis fra Europa (ikke inkludert Russland). Fondet kan til en viss grad investere i aksjer og egenkapitalbevis fra land som grenser til Europa. Fondet kan investere i land som betegnes som fremvoksende markeder.