Templeton Emerging Markets A(acc)USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,43%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,00%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

7,0%

Siste 6 måneder:

10,3%

Hittil i år:

13,5%

Siste år:

13,0%

Siste 3 år (per år):

3,1%

Siste 5 år (per år):

8,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0128522744

Forvaltningskapital:

8 145 285 375 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (17.05.2024):

501 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

4,3%

Aksjer:

95,8%

Annet:

0,0%

Startdato:

14.05.2001

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

10,7%

Samsung Electronics Co Ltd

6,8%

ICICI Bank Ltd

5,3%

Tencent Holdings Ltd

4,0%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3,9%

Prosus NV Ordinary Shares - Class N

3,3%

Samsung Life Insurance Co Ltd

3,2%

Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred

3,1%

NAVER Corp

2,7%

MediaTek Inc

2,6%

Sektor

Teknologi

32,4%

Finans

26,0%

Kommunikasjon

13,7%

Syklisk konsum

8,7%

Industri

4,7%

Energi

3,7%

Helse

3,6%

Materialer

3,5%

Defensivt konsum

2,9%

Forsyning

0,5%

Eiendom

0,3%

Region

Asia

77,2%

Latin-Amerika

13,2%

Europa

6,1%

Afrika/Midt-Østen

2,1%

Nord-Amerika

1,5%

Beskrivelse

Fondet vil hovedsakelig investere i aksjer og som et supplement i gjeldspapirer utstedt av foretak som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i utviklingsland eller nye nasjoner, eller av staten i slike land eller nasjoner. Fondet kan også investere i selskaper som har en betydelig del av inntekter eller resultat fra nye markeder eller har en betydelig del av sine aktiva i slike land.Fondet kan også investere i aksjer og gjeldspapirer fra utstedere som er knyttet til aktiva eller valutaer på nye markeder.