Templeton Global A(acc)USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,33%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

3,2%

Siste 6 måneder:

10,9%

Hittil i år:

11,5%

Siste år:

12,8%

Siste 3 år (per år):

8,5%

Siste 5 år (per år):

8,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

1

ISIN:

LU0128525929

Forvaltningskapital:

6 484 274 148 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (17.05.2024):

501 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

4,5%

Aksjer:

95,5%

Annet:

0,0%

Startdato:

14.05.2001

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Alphabet Inc Class A

4,8%

Honda Motor Co Ltd

4,5%

The Walt Disney Co

4,3%

UnitedHealth Group Inc

4,0%

HCA Healthcare Inc

3,9%

Samsung Electronics Co Ltd

3,7%

Veolia Environnement SA

3,6%

Zimmer Biomet Holdings Inc

3,5%

Danone SA

3,5%

Signify NV

3,4%

Sektor

Helse

20,1%

Teknologi

19,5%

Industri

15,9%

Kommunikasjon

11,1%

Materialer

10,1%

Finans

8,2%

Syklisk konsum

7,4%

Defensivt konsum

3,7%

Energi

2,6%

Forsyning

1,6%

Region

Nord-Amerika

52,2%

Europa

36,1%

Asia

11,7%

Beskrivelse

Fondet vil investere i aksjer og obligasjoner utstedt av selskaper og staten i et hvilket som helst land. Fondet investerer primært i ordinære aksjer.