Templeton Latin America A(acc)USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,65%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,25%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,85%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

2,3%

Siste 6 måneder:

2,0%

Hittil i år:

-0,7%

Siste år:

9,7%

Siste 3 år (per år):

12,0%

Siste 5 år (per år):

7,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0128526570

Forvaltningskapital:

7 146 066 027 kr

Kategori:

Latin-Amerika

NAV/Kurs (17.05.2024):

728 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

4,1%

Aksjer:

89,0%

Annet:

6,9%

Startdato:

14.05.2001

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Petroleo Brasileiro Sa Petrobr

8,6%

Vale SA

6,7%

Itausa S.A. 0%

6,1%

Grupo Mexico SAB de CV

6,0%

Centrais Eletricas Brasileiras SA

5,5%

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

5,3%

Itau Unibanco Holding SA ADR

4,2%

Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A

4,2%

Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A

4,1%

Localiza Rent A Car SA

3,7%

Sektor

Finans

24,7%

Defensivt konsum

18,9%

Materialer

18,6%

Energi

12,4%

Industri

12,1%

Forsyning

7,1%

Teknologi

3,7%

Syklisk konsum

1,6%

Helse

1,1%

Region

Latin-Amerika

98,9%

Europa

1,1%

Beskrivelse

Fondet vil primært investere i aksjer og som et supplement i gjeldspapirer fra utstedere som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i latinamerikanske land. Resten av fondets midler kan investeres i aksjer og obligasjoner fra selskaper og statlige enheter i andre land enn fra ovennevnte region.