Templeton Eurp Sm-Mid Cap A(acc)EUR

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,45%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,95%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

3,3%

Siste 6 måneder:

11,3%

Hittil i år:

11,3%

Siste år:

12,0%

Siste 3 år (per år):

9,9%

Siste 5 år (per år):

7,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0138075311

Forvaltningskapital:

942 925 987 kr

Kategori:

Europa, Små selskaper

NAV/Kurs (24.05.2024):

507 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,8%

Aksjer:

99,2%

Annet:

0,0%

Startdato:

03.12.2001

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Rolls-Royce Holdings PLC

6,2%

Galp Energia SGPS SA

4,8%

Chemical Works of Gedeon Richter PLC

3,9%

CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares

3,6%

Hensoldt AG Ordinary Shares

3,5%

Duerr AG

3,5%

Fuchs SE Registered Shares

3,5%

Greggs PLC

3,3%

Diasorin SpA

3,2%

PayPoint PLC

3,2%

Sektor

Industri

30,7%

Syklisk konsum

16,0%

Helse

15,4%

Teknologi

10,8%

Finans

7,2%

Materialer

6,4%

Energi

4,9%

Eiendom

4,0%

Kommunikasjon

2,8%

Defensivt konsum

1,8%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Fondet vil primært investere i en bred portefølje som består av aksjer i europeiske selskaper med liten og middels markedsverdi og i aksjerelaterte verdipapirer i selskaper over hele Europa. Fondet investerer i selskaper med en markedsverdi på over Euro 100 millioner og under Euro 8 milliarder eller tilsvarende i lokal valuta på kjøpstidspunktet.