Franklin Mutual US Value A acc EUR

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,33%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

1,3%

Siste 6 måneder:

12,3%

Hittil i år:

10,7%

Siste år:

17,0%

Siste 3 år (per år):

10,9%

Siste 5 år (per år):

9,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

1

ISIN:

LU0140362707

Forvaltningskapital:

2 817 357 979 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (17.05.2024):

1 142 kr

Obligasjoner:

1,6%

Kontanter:

2,7%

Aksjer:

95,7%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2001

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

JPMorgan Chase & Co

4,7%

CVS Health Corp

3,1%

Chevron Corp

2,9%

Bank of America Corp

2,9%

The Kraft Heinz Co

2,9%

Medtronic PLC

2,8%

Brixmor Property Group Inc

2,6%

Johnson Controls International PLC

2,6%

General Motors Co

2,6%

Merck & Co Inc

2,5%

Sektor

Finans

20,0%

Industri

17,3%

Helse

14,6%

Teknologi

10,4%

Energi

9,0%

Kommunikasjon

8,1%

Eiendom

6,8%

Syklisk konsum

5,7%

Defensivt konsum

5,3%

Forsyning

2,0%

Materialer

0,9%

Region

Nord-Amerika

98,4%

Latin-Amerika

1,6%

Beskrivelse

Fondet vil primært, enten direkte eller gjennom bruken av finansielle derivative instrumenter, investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og verdipapirer som kan, eller foreventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer. Inntil 30 % av fondets netto aktiva kan plasseres i verdipapirer fra andre enn amerikanske utstedere. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, g kan delta i slike transaksjoner. Fondet kan også erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.