Franklin Mutual European A(acc)EUR

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,35%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,85%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 21.06

Siste måned:

-4,7%

Siste 6 måneder:

9,3%

Hittil i år:

9,7%

Siste år:

11,6%

Siste 3 år (per år):

10,9%

Siste 5 år (per år):

9,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0140363002

Forvaltningskapital:

6 322 829 617 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (21.06.2024):

365 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,6%

Aksjer:

97,4%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2001

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Shell PLC

4,6%

BNP Paribas Act. Cat.A

4,3%

Novartis AG Registered Shares

4,2%

Deutsche Bank AG

4,1%

Roche Holding AG

4,0%

BP PLC

3,7%

NN Group NV

3,4%

GSK PLC

3,3%

AerCap Holdings NV

3,2%

ASR Nederland NV

3,2%

Sektor

Finans

22,5%

Helse

14,6%

Energi

11,4%

Defensivt konsum

11,0%

Syklisk konsum

9,3%

Kommunikasjon

8,9%

Materialer

6,9%

Industri

6,4%

Teknologi

4,7%

Eiendom

2,8%

Forsyning

1,6%

Region

Europa

93,9%

Nord-Amerika

6,1%

Beskrivelse

Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.