Franklin Mutual European A(acc)EUR

3.45%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.

Avkastning

Siste måned

1.76%

Siste 6 måneder

3.64%

Hittil i år

3.45%

Siste år

11.25%

Siste 3 år (Per år)

11.36%

Siste 5 år (Per år)

8.18%

Pris

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Pris for fondet

1.86%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.75%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.36%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

2 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

97.78%

Kontanter

2.22%

Selskaper med størst posisjon

 • NOVARTIS AG
  5.05%
 • SHELL PLC
  4.53%
 • BNP PARIBAS SA
  4.12%
 • BP PLC
  3.74%
 • AERCAP HOLDINGS NV
  3.64%
 • GSK PLC
  3.53%
 • SIEMENS AG
  3.45%
 • NN GROUP NV
  3.15%
 • DEUTSCHE BANK AG
  3.14%
 • KONINKLIJKE KPN NV
  3.13%

Sektorer

 • Finans
  20.94%
 • Helse
  15.02%
 • Defensivt konsum
  11.53%
 • Energi
  11.06%
 • Kommunikasjon
  8.76%
 • Industri
  8.02%
 • Syklisk konsum
  7.95%
 • Materialer
  7.12%
 • Teknologi
  4.92%
 • Eiendom
  2.62%
 • Forsyning
  2.06%

Regioner

 • Europa
  92.19%
 • Nord-Amerika
  6.31%
 • Norden
  1.50%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Asia
  0%