BGF European Special Situations A2

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,33%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

1,2%

Siste 6 måneder:

14,7%

Hittil i år:

15,1%

Siste år:

13,4%

Siste 3 år (per år):

9,6%

Siste 5 år (per år):

12,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0154234636

Forvaltningskapital:

15 078 234 665 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Vekst

NAV/Kurs (17.05.2024):

776 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,1%

Aksjer:

98,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

14.10.2002

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Novo Nordisk A/S Class B

10,1%

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE

6,3%

MTU Aero Engines AG

4,8%

Linde PLC

4,8%

RELX PLC

4,7%

Schneider Electric SE

4,0%

ASML Holding NV

3,7%

Ferrari NV

3,5%

AIB Group PLC

3,3%

UniCredit SpA

3,2%

Sektor

Industri

27,3%

Finans

16,6%

Teknologi

15,2%

Syklisk konsum

15,0%

Helse

12,9%

Materialer

8,7%

Defensivt konsum

2,8%

Kommunikasjon

1,6%

Region

Europa

95,6%

Nord-Amerika

4,4%

Beskrivelse

Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70% av sin totalkapital i aksjer i selskaper hjemmehørende i, eller den viktigste virksomheten som er i, Europa. Spesielt vil fondet investere i verdipapirer i "spesielle situasjoner" selskaper, som i forvalters mening, er selskaper med potensial for forbedring at markedet har unnlatt å sette pris på. Under normale markedsforhold kan fondet investerer minst 50% av forvaltningskapitalen i små og mellomstore selskaper. Definisjonen på Europa refererer til alle europeiske land, inkludert Storbritannia, Øst-Europa og det tidligere Sovjetiske stater.