Danske Invest China A

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,60%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,15%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,80%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

14,9%

Siste 6 måneder:

8,3%

Hittil i år:

20,9%

Siste år:

0,9%

Siste 3 år (per år):

-7,8%

Siste 5 år (per år):

2,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0178668348

Forvaltningskapital:

142 243 024 kr

Kategori:

Kina

NAV/Kurs (17.05.2024):

721 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,5%

Aksjer:

99,5%

Annet:

0,0%

Startdato:

24.11.2003

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Tencent Holdings Ltd

9,3%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

8,1%

PDD Holdings Inc ADR

6,4%

NetEase Inc Ordinary Shares

4,1%

Meituan Class B

3,5%

China Merchants Bank Co Ltd Class H

3,4%

WuXi Biologics (Cayman) Inc

3,1%

Trip.com Group Ltd

3,0%

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H

2,5%

ASMPT Ltd

2,4%

Sektor

Syklisk konsum

30,4%

Kommunikasjon

18,4%

Industri

9,9%

Finans

9,8%

Helse

8,9%

Teknologi

6,1%

Defensivt konsum

4,8%

Materialer

3,5%

Energi

3,3%

Eiendom

2,9%

Forsyning

2,1%

Region

Asia

100,0%

Beskrivelse

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i kinesiske aksjer. Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen ikke vil avvike betydelig fra referanseindeksen.Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.