Janus HndrsnContinen Eurp A2 EUR Acc

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,13%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,63%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

3,1%

Siste 6 måneder:

14,4%

Hittil i år:

14,3%

Siste år:

20,1%

Siste 3 år (per år):

14,3%

Siste 5 år (per år):

15,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0201071890

Forvaltningskapital:

37 076 369 616 kr

Kategori:

Europa eks. Storbritannia

NAV/Kurs (17.05.2024):

207 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,7%

Aksjer:

97,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

29.10.2004

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Novo Nordisk A/S Class B

6,4%

ASML Holding NV

5,9%

SAP SE

4,0%

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE

3,9%

Airbus SE

3,6%

Safran SA

3,5%

Compagnie de Saint-Gobain SA

3,2%

TotalEnergies SE

3,1%

Nestle SA

3,1%

Schneider Electric SE

2,9%

Sektor

Industri

21,2%

Teknologi

16,3%

Materialer

13,2%

Helse

13,0%

Defensivt konsum

12,4%

Finans

8,2%

Energi

7,2%

Syklisk konsum

6,8%

Kommunikasjon

1,8%

Region

Europa

95,1%

Nord-Amerika

4,9%

Beskrivelse

Fondets mål er å oppnå en langsiktig avkastning som er høyere enn den langsiktige avkastningen man normalt kan forvente i Fastlandseuropas aksjemarkeder, ved å investere i:selskaper med registrert forretningskontor i Fastlandseuropa,selskaper uten registrert forretningskontor i Fastlandseuropa, men som enten (i) har det meste av sine forretningsaktiviteter i Fastlandseuropa, eller (ii) er holdingselskaper som i hovedsak eier selskaper med registrerte forretningskontorer i Fastlandseuropa.Avkastningen vil bli en kombinasjon av kapitalgevinst og inntekter.Dette fondet er denominert i Euro, og tidspunktet for verdiberegning er klokken 15:00 CET.