Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,52%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,87%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,60%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

-4,1%

Siste 6 måneder:

-1,6%

Hittil i år:

-1,5%

Siste år:

-1,5%

Siste 3 år (per år):

-1,3%

Siste 5 år (per år):

3,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0209137388

Forvaltningskapital:

12 342 978 352 kr

Kategori:

Eiendom, Indirekte - Global

NAV/Kurs (20.06.2024):

250 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,0%

Aksjer:

98,3%

Annet:

0,7%

Startdato:

03.01.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Equinix Inc

6,5%

Welltower Inc

4,5%

Prologis Inc

4,4%

Extra Space Storage Inc

3,8%

CubeSmart

3,4%

Goodman Group

3,0%

AvalonBay Communities Inc

3,0%

Sabra Health Care REIT Inc

2,9%

UDR Inc

2,8%

Mitsui Fudosan Co Ltd

2,6%

Sektor

Eiendom

97,5%

Syklisk konsum

1,7%

Teknologi

0,8%

Region

Nord-Amerika

63,1%

Asia

21,9%

Europa

13,7%

Latin-Amerika

1,2%

Beskrivelse

Fondet har som mål å oppnå kapitalvekst.Fondet investerer i børsnoterte aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper og eiendomsinvesteringsselskaper som henter hoveddelen av inntektene fra eierskap, forvaltning eller utvikling av eiendom i alle land. Fondet kan også investere i Pengemarkedsinstrumenterog bankinnskudd. Ved valg av investeringer ser forvalter etter aksjer som sannsynligvis vil stige i kurs på lang sikt, basert på antakelsen om at fysiske eiendomsverdier driver den langsiktige utviklingen i eiendomsselskapsaksjer. Fondet kan bruke derivater for å redusere risiko eller forvalte fondet mer effektivt.