JPM Japan Equity A (acc) USD

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,16%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,73%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 25.04

Siste måned:

-

Siste 6 måneder:

-

Hittil i år:

-

Siste år:

-

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0210527361

Forvaltningskapital:

 kr

Kategori:

-

Startdato:

31.03.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Keyence Corp

7,1%

Sony Group Corp

6,4%

Shin-Etsu Chemical Co Ltd

5,6%

Hoya Corp

5,5%

Tokyo Electron Ltd

4,7%

Recruit Holdings Co Ltd

4,4%

Tokio Marine Holdings Inc

4,4%

SMC Corp

4,0%

Nomura Research Institute Ltd

3,8%

OBIC Co Ltd

3,3%

Sektor

Teknologi

31,3%

Industri

18,1%

Helse

12,8%

Syklisk konsum

12,2%

Finans

8,9%

Materialer

8,2%

Kommunikasjon

5,3%

Eiendom

2,0%

Defensivt konsum

1,1%

Region

Asia

100,0%

Beskrivelse

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i store selskaper som er hjemmehørende i Japan eller som har en betydelig del av sin forretningsvirksomhet i landet. Fondets midler investeres i selskaper forvalter mener vil generere en høyere enn gjennomsnittlig resultatvekst og som derfor vurderes å være attraktivt priset. Fondets egen referanseindeks er Topix Net Index.