JPM US Smaller Companies A (acc) USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,14%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,71%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

-3,1%

Siste 6 måneder:

9,3%

Hittil i år:

2,8%

Siste år:

7,3%

Siste 3 år (per år):

5,7%

Siste 5 år (per år):

10,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0210528922

Forvaltningskapital:

9 782 629 951 kr

Kategori:

USA, Små selskaper

NAV/Kurs (24.05.2024):

328 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,3%

Aksjer:

97,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.03.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)

2,5%

MSA Safety Inc

1,9%

Encompass Health Corp

1,8%

BJ's Wholesale Club Holdings Inc

1,7%

MACOM Technology Solutions Holdings Inc

1,7%

Casella Waste Systems Inc Class A

1,7%

AptarGroup Inc

1,7%

WillScot Mobile Mini Holdings Corp

1,6%

RBC Bearings Inc

1,6%

Bright Horizons Family Solutions Inc

1,5%

Sektor

Industri

22,9%

Teknologi

17,7%

Finans

14,6%

Syklisk konsum

11,8%

Helse

11,4%

Defensivt konsum

5,6%

Materialer

5,6%

Eiendom

5,4%

Energi

3,5%

Forsyning

1,5%

Region

Nord-Amerika

100,0%

Beskrivelse

Fondet søker langsiktig kapitalvekst via investering i en diversifisert portefølje av verdipapirer i mindrenordamerikanske selskaper, hvorav flertallet vil ha en gjennomsnittlig markedsverdi påkjøpstidspunktet på mindre enn USD 300 millioner. Fondet vil investere i verdipapirer som er noterte eller handles på en børs eller Nasdaq, og vil konsentrere seg om selskaper som kanoppvise fremgangsrike ledelser og gode økonomiske resultater.