JPM Europe Small Cap A (acc) EUR

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,18%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,75%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

2,8%

Siste 6 måneder:

16,2%

Hittil i år:

13,2%

Siste år:

14,0%

Siste 3 år (per år):

2,8%

Siste 5 år (per år):

9,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0210531637

Forvaltningskapital:

4 151 745 848 kr

Kategori:

Europa, Små selskaper

NAV/Kurs (24.05.2024):

429 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,9%

Aksjer:

99,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.03.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Jet2 PLC Ordinary Shares

1,8%

Bank of Georgia Group PLC

1,6%

Intermediate Capital Group PLC

1,6%

Vistry Group PLC

1,4%

Marks & Spencer Group PLC

1,4%

Premier Foods PLC

1,3%

4imprint Group PLC

1,2%

Banco de Sabadell SA

1,2%

SPIE SA

1,2%

BFF Bank SpA

1,1%

Sektor

Industri

29,5%

Syklisk konsum

17,3%

Finans

15,8%

Teknologi

6,9%

Helse

6,1%

Materialer

5,7%

Eiendom

5,3%

Energi

4,3%

Defensivt konsum

4,2%

Kommunikasjon

3,4%

Forsyning

1,6%

Region

Europa

98,5%

Nord-Amerika

1,2%

Asia

0,3%

Beskrivelse

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i mindre vest-europeiske selskaper. Fondet investerer normalt ikke i børsnoterte selskaper som er verdsatt til mer enn 10 milliarder dollar på investeringstidspunktet.Fondets referanseindeks er HSBC Smaller Pan-European Index.