JPM Global Focus A (acc) EUR

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,14%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,71%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.05

Siste måned:

2,5%

Siste 6 måneder:

18,2%

Hittil i år:

18,2%

Siste år:

24,2%

Siste 3 år (per år):

18,3%

Siste 5 år (per år):

19,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

LU0210534227

Forvaltningskapital:

68 301 425 063 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (20.05.2024):

705 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,1%

Aksjer:

98,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.03.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

7,9%

Amazon.com Inc

6,8%

NVIDIA Corp

5,3%

Apple Inc

5,0%

Mastercard Inc Class A

3,8%

UnitedHealth Group Inc

3,7%

CME Group Inc Class A

3,1%

Exxon Mobil Corp

2,9%

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE

2,8%

Meta Platforms Inc Class A

2,8%

Sektor

Teknologi

30,2%

Syklisk konsum

15,8%

Finans

12,6%

Helse

10,8%

Industri

7,3%

Defensivt konsum

6,4%

Energi

5,7%

Forsyning

4,0%

Kommunikasjon

2,8%

Eiendom

2,3%

Materialer

2,2%

Region

Nord-Amerika

72,8%

Europa

18,2%

Asia

8,3%

Latin-Amerika

0,8%

Beskrivelse

Fondet tar sikte på å gi førsteklasses langsiktig kapitalvekst ved å investere primært i en aggressivt forvaltet portefølje med store, mellomstore og små selskaper over hele verden, som forvalteren mener er attraktivt verdivurderte og som har betydelig potensial for resultatvekst eller bedring av resultater. Minst 67 % av fondets kapital vil bli investert i aksjepapirer i store, mellomstore og små selskaper som forvalteren mener er attraktivt verdivurdert og som har potensial for betydelig resultatvekst eller forbedret inntjening. Verdipapirenes utstedere kan være fra et hvilket som helst land, herunder fremvoksende markeder.