JPM Emerging Middle East Eq A (acc) USD

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,23%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,80%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 14.12

Siste måned:

-

Siste 6 måneder:

-

Hittil i år:

-

Siste år:

-

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0210535208

Forvaltningskapital:

1 281 886 519 kr

Kategori:

Afrika & Midtøsten

NAV/Kurs (14.12.2023):

324 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

18,6%

Aksjer:

81,5%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.03.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Al Rajhi Bank

4,1%

Naspers Ltd Class N

3,7%

Firstrand Ltd

2,8%

Saudi National Bank

2,7%

Standard Bank Group Ltd

2,4%

Qatar National Bank SAQ

2,3%

Saudi Telecom Co

2,1%

First Abu Dhabi Bank PJSC

1,9%

Gold Fields Ltd

1,9%

Saudi Arabian Oil Co

1,7%

Sektor

Finans

45,5%

Kommunikasjon

12,1%

Energi

9,2%

Materialer

7,7%

Industri

6,1%

Syklisk konsum

6,0%

Helse

4,2%

Eiendom

3,8%

Defensivt konsum

3,3%

Forsyning

1,2%

Teknologi

0,9%

Region

Afrika/Midt-Østen

78,2%

Europa

21,1%

Nord-Amerika

0,6%

Beskrivelse

Fondet investerer i både aksjer og aksjerelaterte verdipapir i foretak som er basert i eller handler med Midt Østen, og hvor verdipapir handles på regulære markeder. Alle foretak som fondet investerer i forventes å ha en markedsverdi på minst USD 25 millioner etter investering. Fondet kan også investere i Tyrkia, Marocco og Tunisia.