JPM US Small Cap Growth A (acc) USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,15%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,72%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

-0,5%

Siste 6 måneder:

18,8%

Hittil i år:

10,3%

Siste år:

14,7%

Siste 3 år (per år):

0,4%

Siste 5 år (per år):

8,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0210535976

Forvaltningskapital:

3 698 084 484 kr

Kategori:

USA, Små selskaper

NAV/Kurs (17.05.2024):

450 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,8%

Aksjer:

99,2%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.03.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Super Micro Computer Inc

3,8%

Applied Industrial Technologies Inc

1,9%

AAON Inc

1,8%

e.l.f. Beauty Inc

1,7%

Simpson Manufacturing Co Inc

1,7%

Comfort Systems USA Inc

1,7%

Natera Inc

1,5%

Casella Waste Systems Inc Class A

1,5%

MSA Safety Inc

1,4%

Evolent Health Inc Class A

1,3%

Sektor

Teknologi

29,7%

Helse

21,4%

Industri

18,4%

Syklisk konsum

14,7%

Defensivt konsum

4,8%

Energi

4,2%

Finans

2,9%

Materialer

2,4%

Eiendom

1,4%

Region

Nord-Amerika

97,8%

Afrika/Midt-Østen

1,5%

Latin-Amerika

0,7%

Beskrivelse

Fondet søker langsiktig kapitalvekst via investeringer i mindre nordamerikanske selskaper som er notert eller handles på Nasdaq. Fondet vil investere minst to tredjedeler av kapitalen i selskaper med en total markedsverdi som på kjøpstaden er mindre enn den gjennomsnittlige markedsverdien for de ti største selskapene i Russell 2000 indeksen.