JPM US Value A (acc) USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,14%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,71%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 21.05

Siste måned:

1,6%

Siste 6 måneder:

15,7%

Hittil i år:

14,0%

Siste år:

15,0%

Siste 3 år (per år):

14,2%

Siste 5 år (per år):

14,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0210536511

Forvaltningskapital:

34 577 063 779 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (21.05.2024):

402 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,3%

Aksjer:

99,7%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.03.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Wells Fargo & Co

3,2%

ConocoPhillips

3,2%

Chevron Corp

2,8%

Bank of America Corp

2,5%

CSX Corp

2,3%

Berkshire Hathaway Inc Class B

2,2%

Axalta Coating Systems Ltd

2,2%

Exxon Mobil Corp

2,2%

Morgan Stanley

2,1%

United Parcel Service Inc Class B

2,0%

Sektor

Finans

25,0%

Helse

15,2%

Industri

12,9%

Energi

9,7%

Teknologi

9,0%

Syklisk konsum

8,1%

Materialer

5,5%

Defensivt konsum

4,7%

Kommunikasjon

4,7%

Forsyning

4,1%

Eiendom

1,1%

Region

Nord-Amerika

97,4%

Europa

2,6%

Beskrivelse

Minst 67 % av underfondets kapital (eksklusive kontanter og kontantekvivalenter) vil bli investert i en stilmessig verdibasert portefølje med aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, USA. Underfondet kan også investere i kanadiske selskaper. Underfondet kan investere i aktiva pålydende enhver valuta, og valutaeksponeringen kan sikres. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med sikring av porteføljen eller effektiv porteføljeforvaltning som formål.