JPM US Technology A (acc) USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,15%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,72%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

18,4%

Hittil i år:

14,3%

Siste år:

38,1%

Siste 3 år (per år):

13,7%

Siste 5 år (per år):

23,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

LU0210536867

Forvaltningskapital:

76 952 215 588 kr

Kategori:

Bransjefond, Teknologi

NAV/Kurs (24.05.2024):

1 055 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,6%

Aksjer:

99,4%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.03.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

NVIDIA Corp

5,0%

Meta Platforms Inc Class A

4,8%

Alphabet Inc Class C

4,6%

Amazon.com Inc

3,9%

Oracle Corp

3,6%

Synopsys Inc

3,4%

Advanced Micro Devices Inc

3,2%

Netflix Inc

2,9%

Lam Research Corp

2,8%

Salesforce Inc

2,7%

Sektor

Teknologi

73,1%

Kommunikasjon

13,9%

Syklisk konsum

9,6%

Finans

1,9%

Helse

1,5%

Region

Nord-Amerika

94,1%

Asia

2,5%

Latin-Amerika

2,1%

Europa

1,3%

Beskrivelse

Fondet sikter på langsiktig kapitalvekst via investeringer i mindre teknologiselskaper, med aktiviteter som involverer, er avledet av eller tilhører den amerikanske teknologisektoren , og som er notert eller handlet på utvalgte markeder i USA, eller som er aktive i USA, men er registrerte på utvalgte markeder utenfor USA.