Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,33%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

2,9%

Siste 6 måneder:

10,5%

Hittil i år:

10,8%

Siste år:

16,4%

Siste 3 år (per år):

14,8%

Siste 5 år (per år):

11,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0211333025

Forvaltningskapital:

5 838 543 673 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (17.05.2024):

351 kr

Obligasjoner:

1,3%

Kontanter:

2,1%

Aksjer:

96,5%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.10.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Federal Home Loan Banks 0%

3,2%

Shell PLC

2,6%

CVS Health Corp

2,4%

Medtronic PLC

2,2%

BNP Paribas Act. Cat.A

2,2%

Everest Group Ltd

2,2%

Global Payments Inc

2,2%

Deutsche Telekom AG

2,2%

General Motors Co

2,2%

Seven & i Holdings Co Ltd

2,2%

Sektor

Helse

20,2%

Finans

18,8%

Industri

13,9%

Defensivt konsum

9,5%

Energi

8,5%

Syklisk konsum

8,3%

Kommunikasjon

7,6%

Teknologi

6,5%

Materialer

3,5%

Eiendom

1,7%

Forsyning

1,5%

Region

Nord-Amerika

48,8%

Europa

37,9%

Asia

13,3%

Beskrivelse

Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.