Franklin India A(acc)USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,35%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,85%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.05

Siste måned:

0,1%

Siste 6 måneder:

16,3%

Hittil i år:

13,5%

Siste år:

32,0%

Siste 3 år (per år):

21,8%

Siste 5 år (per år):

16,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0231203729

Forvaltningskapital:

27 185 939 783 kr

Kategori:

India

NAV/Kurs (20.05.2024):

704 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,5%

Aksjer:

98,0%

Annet:

0,5%

Startdato:

25.10.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

HDFC Bank Ltd ADR

6,4%

ICICI Bank Ltd

6,2%

Larsen & Toubro Ltd

5,9%

Reliance Industries Ltd

5,0%

Infosys Ltd ADR

4,8%

Zomato Ltd

3,9%

United Spirits Ltd

3,0%

Trent Ltd

2,9%

Tata Consultancy Services Ltd

2,8%

Tata Motors Ltd Class A

2,4%

Sektor

Finans

26,5%

Syklisk konsum

23,5%

Teknologi

10,4%

Industri

9,7%

Defensivt konsum

8,7%

Helse

7,8%

Energi

5,1%

Eiendom

3,5%

Forsyning

2,4%

Materialer

1,8%

Kommunikasjon

0,5%

Region

Asia

98,3%

Nord-Amerika

1,7%

Beskrivelse

Fondet vil primært investere i aksjer fra foretak som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i India. Fondet søker å investere i selskaper i en lang rekke industrigrener uavhengig av deres markedskapitalisering. I tillegg kan fondet søke investeringsmuligheter i renteinstrumenter som er utstedt av ethvert av de ovennevnte foretakene, samt i pengemarkedsinstrumenter.