BGF Global Dynamic Equity A2

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,34%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,84%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

1,6%

Siste 6 måneder:

14,2%

Hittil i år:

16,2%

Siste år:

19,5%

Siste 3 år (per år):

12,1%

Siste 5 år (per år):

15,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0238689110

Forvaltningskapital:

4 824 738 563 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (17.05.2024):

357 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,7%

Aksjer:

96,4%

Annet:

2,0%

Startdato:

28.02.2006

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

4,5%

Amazon.com Inc

3,2%

Apple Inc

2,8%

Ftse 100 Index Mar 24

2,2%

Alphabet Inc Class C

2,1%

BAE Systems PLC

1,8%

JPMorgan Chase & Co

1,6%

Nestle SA

1,4%

Mastercard Inc Class A

1,4%

Merck & Co Inc

1,3%

Sektor

Teknologi

28,5%

Helse

17,8%

Finans

14,4%

Industri

12,1%

Syklisk konsum

10,1%

Defensivt konsum

4,5%

Kommunikasjon

4,2%

Energi

2,5%

Materialer

2,2%

Forsyning

1,8%

Eiendom

1,8%

Region

Nord-Amerika

69,2%

Europa

19,1%

Asia

10,8%

Afrika/Midt-Østen

0,9%

Beskrivelse

Fondet søker å maksimere avkastningen i USD. Fondet investerer globalt, uten regionale eller nasjonale begrensninger. Fondet har minst 70 % av kapitalen investert i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer. Fondet vil søke å investere i verdipapirer som forvalteren mener er undervurdert. Fondet kan også investere i små selskaper samt selskaper lokalisert i vekstmarkeder. Valutaeksponeringen er fleksibel.