Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,42%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,92%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

8,2%

Siste 6 måneder:

11,0%

Hittil i år:

16,1%

Siste år:

10,4%

Siste 3 år (per år):

0,5%

Siste 5 år (per år):

6,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0261950983

Forvaltningskapital:

21 963 621 240 kr

Kategori:

Asia eks. Japan

NAV/Kurs (17.05.2024):

304 kr

Obligasjoner:

0,1%

Kontanter:

1,5%

Aksjer:

98,4%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.09.2006

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Samsung Electronics Co Ltd

10,1%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,9%

Tencent Holdings Ltd

5,5%

AIA Group Ltd

4,6%

HDFC Bank Ltd

4,3%

ICICI Bank Ltd

3,9%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3,3%

Axis Bank Ltd

3,0%

PT Bank Central Asia Tbk

2,8%

MediaTek Inc

2,6%

Sektor

Finans

31,2%

Teknologi

28,9%

Syklisk konsum

17,7%

Kommunikasjon

10,6%

Defensivt konsum

4,1%

Industri

3,4%

Materialer

1,5%

Helse

1,5%

Eiendom

1,1%

Region

Asia

100,0%

Europa

0,0%

Beskrivelse

Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitaltillvekst gjennom diversifierte investeringer i selskaper som defineres å befinne seg i "spesielle situasjoner" i Asia, exklusive Japan. Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og aksjeutvalget styrer markedsfordelingen. Fondet består av selskaper av god kvalitet og høy likviditet.