Fidelity European Growth A-Acc-EUR

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,39%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,89%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

-3,9%

Siste 6 måneder:

9,2%

Hittil i år:

9,9%

Siste år:

9,3%

Siste 3 år (per år):

8,1%

Siste 5 år (per år):

7,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0296857971

Forvaltningskapital:

77 278 280 498 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (20.06.2024):

192 kr

Obligasjoner:

0,2%

Kontanter:

2,9%

Aksjer:

96,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.05.2007

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Unilever PLC

5,2%

SAP SE

5,1%

RELX PLC

4,7%

Industria De Diseno Textil SA Share From Split

4,2%

Roche Holding AG

4,1%

National Grid PLC

3,9%

Sanofi SA

3,7%

Associated British Foods PLC

3,6%

Koninklijke Ahold Delhaize NV

3,5%

Sage Group (The) PLC

3,0%

Sektor

Defensivt konsum

19,1%

Finans

18,0%

Helse

14,0%

Teknologi

11,9%

Industri

11,8%

Syklisk konsum

7,8%

Kommunikasjon

5,4%

Forsyning

5,2%

Energi

3,7%

Eiendom

3,1%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en aktivt forvaltet portefølje av aksjer i vest-europeiske selskaper. Fondets midler investeres i selskaper som vurderes å være lavt verdsatt, både isolert sett og sammenlignet med konkurrerende selskaper. Fondets porteføljeforvalter fokuserer på fire hovedkategorier av selskaper. Det er selskaper hvor man forventer en positiv resultatvekst, undervurderte selskaper, selskaper som er inne i snu operasjoner eller hvor forvalter mener det er stor sannsynlighet for fusjoner, oppkjøp eller liknende. Fondets egen referanseindeks er FTSE Europe Index.