Franklin Natural Resources A(acc)USD

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,32%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,82%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.05

Siste måned:

0,1%

Siste 6 måneder:

14,2%

Hittil i år:

17,2%

Siste år:

17,8%

Siste 3 år (per år):

25,9%

Siste 5 år (per år):

12,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

LU0300736062

Forvaltningskapital:

3 133 083 579 kr

Kategori:

Bransjefond, Energi

NAV/Kurs (20.05.2024):

96 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,9%

Aksjer:

98,1%

Annet:

1,0%

Startdato:

12.07.2007

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

ConocoPhillips

4,7%

Chevron Corp

4,3%

Exxon Mobil Corp

4,0%

Freeport-McMoRan Inc

3,2%

EOG Resources Inc

3,1%

Canadian Natural Resources Ltd

3,0%

Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)

2,6%

Pioneer Natural Resources Co

2,4%

Suncor Energy Inc

2,4%

Schlumberger Ltd

2,4%

Sektor

Energi

65,2%

Materialer

28,2%

Syklisk konsum

1,8%

Industri

1,7%

Defensivt konsum

1,3%

Forsyning

1,3%

Teknologi

0,5%

Region

Nord-Amerika

87,5%

Europa

9,8%

Asia

1,9%

Latin-Amerika

0,8%

Beskrivelse

Fondet vil investere hovedsakelig i aksje- og gjeldspapirer, i tillegg til depotaksjesertifikater i (i) selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i naturressurssektoren og (ii) selskaper som eier en betydelig del av eierinteresser i selskaper omtalt under (i), inkludert små og mellomstore selskaper. For fondets investeringsformål inkluderer naturressurssektoren selskaper som eier, produserer, raffinerer, behandler, transporterer og markedsfører naturressurser, og selskaper som tilbyr relaterte tjenester. Denne sektoren kan for eksempel inkludere følgende industrier: integrert olje, olje- og gassleting og -produksjon, energitjenester og - teknologi, alternative energikilder og miljøvennlige tjenester, skogprodukter, jordbruksprodukter, papirprodukter og kjemiske stoffer. Fra tid til annen kan fondet også investere i alle typer aksje- og gjeldspapirer fra utstedere i USA og andre utstedere.