Nordea Climate and Environment

Fond

Risiko

Bærekraft

(3 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,29%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,79%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

4,0%

Siste 6 måneder:

15,6%

Hittil i år:

14,2%

Siste år:

13,2%

Siste 3 år (per år):

11,7%

Siste 5 år (per år):

16,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

LU0348926360

Forvaltningskapital:

103 607 727 168 kr

Kategori:

Bransjefond, Økologi

NAV/Kurs (17.05.2024):

385 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,8%

Aksjer:

98,2%

Annet:

0,0%

Startdato:

13.03.2008

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Waste Management Inc

4,2%

Republic Services Inc

4,1%

Linde PLC

4,0%

Air Liquide SA

3,7%

Emerson Electric Co

3,2%

Cadence Design Systems Inc

3,2%

Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG

3,0%

Vestas Wind Systems A/S

2,3%

Roper Technologies Inc

2,3%

Marvell Technology Inc

2,3%

Sektor

Industri

36,0%

Teknologi

25,5%

Materialer

10,2%

Forsyning

10,0%

Syklisk konsum

5,4%

Finans

4,7%

Defensivt konsum

4,7%

Helse

3,6%

Region

Nord-Amerika

67,9%

Europa

24,1%

Asia

8,0%

Beskrivelse

Nordea Climate and Environment Equitty Fund er et fond som investerer globalt i aksjer. Fondet investerer i selskaper innen områder som fornybar energi, vann, gjenvinning og biobrensel. Fondet plasserer i selskaper som har potensiale til å dra fordel av en mer effektiv anvendelse av verdens ressurser og utvikling relatert til miljø. Fondet er registrert og forvaltes under Nordea SICAV 1 i Luxemburg hvor det fullstendige navnet er Nordea Fund of Funds, SICAV 1 – Nordea Climate and Environment Equitty Fund. Fondet vil kunne benytte derivater som et ledd i sin plasseringsinretning. En investering i fondet innebærer valutarisiko.