Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)NOK-H1

6.21%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet vil hovedsakelig investere i gjeldspapirer med fast og flytende rente og obligasjoner utstedt av selskaper, staten eller enheter tilknyttet staten i utviklingsland eller på nye markeder, herunder Brady-obligasjoner, og obligasjoner utstedt av overnasjonale enheter som er etablert eller støttes av regjeringen i flere land på nye markeder. Fondet kan også erverve preferanseaksjer, ordinære aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, warrants og gjeldspapirer som kan byttes i eller konverteres til ordinære aksjer. Fondet kan også investere i verdipapirer eller strukturerte produkter forbundet med aktiva eller valutaer i utviklingsland eller nye nasjoner, opptil 10 % av fondets totale netto aktiva i verdipapirer i securities in default (konkursrammede verdipapirer) og opptil 25 % av dets totale netto aktiva i forskjellige finansielle derivative instrumenter.

Avkastning

Siste måned

5.71%

Siste 6 måneder

5.33%

Hittil i år

6.21%

Siste år

11.68%

Siste 3 år (Per år)

-6.63%

Siste 5 år (Per år)

-5.84%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

1.90%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.51%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.49%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

96.40%

Kontanter

3.55%

Aksjer

0.03%

Annet

0.02%

Selskaper med størst posisjon

 • ECUADOR REPUBLIC OF STEP 07/31/2035 REG S
  5.78%
 • URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 07/02/2040 INDEX LINKED URUIURUI INDEX
  5.22%
 • INDONESIA TREASURY BOND 7% 02/15/2033
  5.17%
 • BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 9.919193% 1/01/2031 STATED RATE 10%
  4.98%
 • MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 11/16/2027
  4.37%
 • HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75% 11/24/2032
  3.71%
 • COLOMBIAN TES 13.25% 02/09/2033
  3.66%
 • FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 11/01/2023 AGCD
  3.46%
 • EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.6003% 03/01/2029 REG S
  3.08%
 • BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 01/01/2027 STATED RATE 10%
  3.02%

Regioner

 • Latin-Amerika
  100.00%
 • Nord-Amerika
  0%
 • Europa
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Asia
  0%
 • Norden
  0%