Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)NOK-H1

-8.54%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet vil hovedsakelig investere i gjeldspapirer med fast og flytende rente og obligasjoner utstedt av selskaper, staten eller enheter tilknyttet staten i utviklingsland eller på nye markeder, herunder Brady-obligasjoner, og obligasjoner utstedt av overnasjonale enheter som er etablert eller støttes av regjeringen i flere land på nye markeder. Fondet kan også erverve preferanseaksjer, ordinære aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, warrants og gjeldspapirer som kan byttes i eller konverteres til ordinære aksjer. Fondet kan også investere i verdipapirer eller strukturerte produkter forbundet med aktiva eller valutaer i utviklingsland eller nye nasjoner, opptil 10 % av fondets totale netto aktiva i verdipapirer i securities in default (konkursrammede verdipapirer) og opptil 25 % av dets totale netto aktiva i forskjellige finansielle derivative instrumenter.

Avkastning

Siste 30 dager

-6.45%

Siste 6 måneder

-9.24%

Hittil i år

-8.54%

Siste år

-14.66%

Siste 3 år (Per år)

-7.92%

Siste 5 år (Per år)

-6.09%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.90%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.51%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.49%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

91.22%

Kontanter

8.68%

Annet

0.11%

Selskaper med størst posisjon

 • BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 07/01/2024
  8.76%
 • INDONESIA TREASURY BOND 5.625% 05/15/2023
  7.15%
 • ECUADOR REPUBLIC OF STEP 07/31/2035 REG S
  6.17%
 • BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 4% 03/01/2023 144A REG S
  5.33%
 • BANK OF THAILAND BOND .66% 11/22/2023
  4.38%
 • INDIA GOVERNMENT BOND 7.59% 01/11/2026
  3.32%
 • COLOMBIAN TES 7.50% 08/26/2026
  3.22%
 • BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 2.5% 03/01/2025
  3.06%
 • COLOMBIAN TES 10.00% 07/24/2024
  3.04%
 • ARGENTINA TREASURY BOND BONCER 1.5% 03/25/2024
  2.94%