Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)NOK-H1

-7.29%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet vil hovedsakelig investere i gjeldspapirer med fast og flytende rente og obligasjoner utstedt av selskaper, staten eller enheter tilknyttet staten i utviklingsland eller på nye markeder, herunder Brady-obligasjoner, og obligasjoner utstedt av overnasjonale enheter som er etablert eller støttes av regjeringen i flere land på nye markeder. Fondet kan også erverve preferanseaksjer, ordinære aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, warrants og gjeldspapirer som kan byttes i eller konverteres til ordinære aksjer. Fondet kan også investere i verdipapirer eller strukturerte produkter forbundet med aktiva eller valutaer i utviklingsland eller nye nasjoner, opptil 10 % av fondets totale netto aktiva i verdipapirer i securities in default (konkursrammede verdipapirer) og opptil 25 % av dets totale netto aktiva i forskjellige finansielle derivative instrumenter.

Avkastning

Siste 30 dager

-1.34%

Siste 6 måneder

-8.28%

Hittil i år

-7.29%

Siste år

-6.53%

Siste 3 år (Per år)

-5.17%

Siste 5 år (Per år)

-2.80%

Pris

Pris for fondet

1.90%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.51%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.49%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

93.61%

Kontanter

6.32%

Annet

0.07%

Selskaper med størst posisjon

 • BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 07/01/2024
  5.70%
 • BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 2.5% 03/01/2025
  5.51%
 • INDONESIA TREASURY BOND 7.00% 05/15/2022
  5.20%
 • INDONESIA TREASURY BOND 5.625% 05/15/2023
  5.06%
 • ECUADOR REPUBLIC OF STEP 07/31/2035 REG S
  4.86%
 • BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 4% 03/01/2023 144A REG S
  4.27%
 • COLOMBIAN TES 7.50% 08/26/2026
  3.39%
 • INDIA GOVERNMENT BOND 5.15% 11/09/2025
  3.03%
 • COLOMBIAN TES 7.75% 09/18/2030
  2.69%
 • COLOMBIAN TES 7.00% 05/04/2022
  2.58%