Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)NOK-H1

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,21%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,86%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.05

Siste måned:

2,9%

Siste 6 måneder:

10,4%

Hittil i år:

5,0%

Siste år:

15,2%

Siste 3 år (per år):

-4,1%

Siste 5 år (per år):

-4,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0563142701

Forvaltningskapital:

21 627 178 818 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (20.05.2024):

10 kr

Obligasjoner:

92,7%

Kontanter:

7,3%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

08.12.2010

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Uruguay (Republic of) 3.875%

5,6%

Ecuador (Republic Of) 3.5%

5,6%

Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%

4,6%

Egypt (Arab Republic of) 0%

4,5%

Malaysia (Government Of) 3.899%

4,1%

Ecuador (Republic Of) 6%

3,6%

Egypt (Arab Republic of) 0%

3,3%

Asian Development Bank 11.75%

3,2%

Colombia (Republic of) 9.25%

3,2%

International Bank for Reconstruction & Development 6.5%

2,8%

Beskrivelse

Fondet vil hovedsakelig investere i gjeldspapirer med fast og flytende rente og obligasjoner utstedt av selskaper, staten eller enheter tilknyttet staten i utviklingsland eller på nye markeder, herunder Brady-obligasjoner, og obligasjoner utstedt av overnasjonale enheter som er etablert eller støttes av regjeringen i flere land på nye markeder. Fondet kan også erverve preferanseaksjer, ordinære aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, warrants og gjeldspapirer som kan byttes i eller konverteres til ordinære aksjer. Fondet kan også investere i verdipapirer eller strukturerte produkter forbundet med aktiva eller valutaer i utviklingsland eller nye nasjoner, opptil 10 % av fondets totale netto aktiva i verdipapirer i securities in default (konkursrammede verdipapirer) og opptil 25 % av dets totale netto aktiva i forskjellige finansielle derivative instrumenter.