Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)NOK-H1

0.84%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet vil hovedsakelig investere i gjeldspapirer med fast og flytende rente og obligasjoner utstedt av selskaper, staten eller enheter tilknyttet staten i utviklingsland eller på nye markeder, herunder Brady-obligasjoner, og obligasjoner utstedt av overnasjonale enheter som er etablert eller støttes av regjeringen i flere land på nye markeder. Fondet kan også erverve preferanseaksjer, ordinære aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, warrants og gjeldspapirer som kan byttes i eller konverteres til ordinære aksjer. Fondet kan også investere i verdipapirer eller strukturerte produkter forbundet med aktiva eller valutaer i utviklingsland eller nye nasjoner, opptil 10 % av fondets totale netto aktiva i verdipapirer i securities in default (konkursrammede verdipapirer) og opptil 25 % av dets totale netto aktiva i forskjellige finansielle derivative instrumenter.

Avkastning pr. 30.04

Inneværende måned

-0.82%

Siste 6 måneder

6.43%

Hittil i år

0.84%

Siste år

-11.44%

Siste 3 år (Per år)

-7.89%

Siste 5 år (Per år)

-8.02%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.90%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.51%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.49%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

95.98%

Kontanter

4.00%

Annet

0.03%

Selskaper med størst posisjon

 • BANK OF THAILAND BOND .66% 11/22/2023
  5.93%
 • COLOMBIAN TES 7.50% 08/26/2026
  5.75%
 • FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 05/01/2023 AGCD
  5.62%
 • INDONESIA TREASURY BOND 7% 02/15/2033
  5.33%
 • URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 07/02/2040 INDEX LINKED URUIURUI INDEX
  5.13%
 • ECUADOR REPUBLIC OF STEP 07/31/2035 REG S
  5.07%
 • BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 2.5% 03/01/2025
  4.76%
 • MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 11/16/2027
  4.33%
 • HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75% 11/24/2032
  3.42%
 • MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.582% 07/15/2032
  3.40%