BNP Paribas China Eq Cl C

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,43%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,23%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-1,05%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

13,0%

Siste 6 måneder:

0,8%

Hittil i år:

14,4%

Siste år:

-8,9%

Siste 3 år (per år):

-11,7%

Siste 5 år (per år):

2,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

LU0823426308

Forvaltningskapital:

8 568 955 368 kr

Kategori:

Kina

NAV/Kurs (16.05.2024):

3 955 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

5,2%

Aksjer:

94,8%

Annet:

0,0%

Startdato:

17.05.2013

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Tencent Holdings Ltd

9,7%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

7,4%

NetEase Inc Ordinary Shares

6,4%

China Merchants Bank Co Ltd Class H

3,8%

New Oriental Education & Technology Group Inc ADR

3,5%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

3,4%

Kweichow Moutai Co Ltd Class A

3,1%

Trip.com Group Ltd

3,0%

PDD Holdings Inc ADR

3,0%

Baidu Inc

2,8%

Sektor

Syklisk konsum

27,8%

Kommunikasjon

20,1%

Teknologi

12,8%

Industri

10,5%

Finans

9,5%

Defensivt konsum

7,9%

Helse

5,0%

Energi

2,9%

Forsyning

2,3%

Eiendom

0,7%

Materialer

0,7%

Region

Asia

100,0%

Beskrivelse

Fondet søker å øke verdien på sine aktiva på mellomlang sikt ved å investere i aksjer utstedt av selskaper fra Folkerepublikken Kina, Hongkong eller Taiwan, eller selskaper som opererer i disse landene. Det kan være investert i aksjer i Fastlandskina forbeholdt utenlandske investorer, slike som China-A-aksjer som kan være notert på en Stock Connect eller ved å benytte en spesiell lisens gitt av kinesiske myndigheter. Det er aktivt forvaltet, og kan derfor investere i verdipapirer som ikke er inkludert i indeksen, som er MSCI China 10/40 (NR).